Waterpik ultra WP-100 burnos irigatorius

Produkto kodas: 1001600

90,00

Standartinį antgalį JT-100E, 2 vnt
Liežuvio valiklį TC-100E, 1 vnt
Antgaliuką Pik Pocket PPR-2, 1 vnt
Ortodontinį antgalį OD-100E, 1 vnt
Plaque Seeker™ Tip PS-100E, 1 vnt
Dantų šepetėlį TB-100E 1vnt

Kategorija: